Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Die altschwäbische Malerei

Title: Die altschwäbische Malerei
Description not available.

Related Results

Een schriftkundig onderzoek van Rembrandt signaturen
Een schriftkundig onderzoek van Rembrandt signaturen
AbstractIn forensic science, signatures are identified by means of comparative handwriting analysis - not to be confused with graphological examination. To the authors' knowledge, ...
FILOSOFIE OP POTCHEFSTROOM DIE AFGELOPE EEU (1917-2017) Deel 4: Op die tweesprong?
FILOSOFIE OP POTCHEFSTROOM DIE AFGELOPE EEU (1917-2017) Deel 4: Op die tweesprong?
ABSTRACT PHILOSOPHY AT POTCHEFSTROOM THE PAST CENTURY (1917-2017). Part 4: At the cross-roads? Three previous articles in this journal reviewed the history of philosophy at Potchef...
Spatial and temporal thresholds in installation art: Jan van der Merwe’s Eclipse
Spatial and temporal thresholds in installation art: Jan van der Merwe’s Eclipse
The notion of thresholds and their potential to suggest liminality is usually associated with spatialities. However, I contend this notion can be extended to layered temporal thres...
Generaal CF Beyers: Sy lewensbeskouing soos weerspieël in sy openbare standpunte
Generaal CF Beyers: Sy lewensbeskouing soos weerspieël in sy openbare standpunte
Generaal CF Beyers het uit die Anglo-Boereoorlog van 1899-1902 getree as 'n erkende militêre aanvoerder, strateeg én Afrikanerleier. Beyers is namens die Zuid-Afrikaansche Republie...
Die triomf van die silwerdoek: Christiaan Olwagen se filmverwerking van Die seemeeu
Die triomf van die silwerdoek: Christiaan Olwagen se filmverwerking van Die seemeeu
Hierdie artikel ontleed enkele aspekte van Christiaan Olwagen se 2018-filmverwerking van Anton Tsjekow se drama Die seemeeu. In hierdie verwerking is die gegewe van die oorspronkli...
Op soek na nuwe perspektiewe op die Mis en die Nagmaal
Op soek na nuwe perspektiewe op die Mis en die Nagmaal
In opvolging van ’n historiese bydrae in hierdie tydskrif (Van der Walt 2015) van verskillende beskouinge oor die nagmaal gedurende die sestiende eeu, waarin op Bybels onverantwoor...
Vader van holisme: Was Jan Smuts 'n intellektueel?
Vader van holisme: Was Jan Smuts 'n intellektueel?
Jan Smuts was uiters intelligent, 'n wetenskaplike in eie reg, 'n beskermheer van die wetenskappe en 'n bydraer tot wetenskaplike literatuur en diskoerse. Kwalifiseer hy deur sy in...

Back to Top