Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Spatial and temporal thresholds in installation art: Jan van der Merwe’s Eclipse

View through CrossRef
The notion of thresholds and their potential to suggest liminality is usually associated with spatialities. However, I contend this notion can be extended to layered temporal thresholds and temporal liminalities. I present this argument, using postclassical narratological concepts as theoretical framework, with reference to the South African artist Jan van der Merwe’s installation artwork Eclipse (2002). In this work, various spatial thresholds can be distinguished that relate to issues of conflict, mourning, exclusion, surveillance and the suggestion of death. This is achieved by means of a no man’s land experienced when entering the artwork, where the viewer-participant finds him or herself compelled to follow a footpath surrounded by barbed wire on which clothes made of rusted metal are suspended. This journey culminates in a wall that presents three screens showing rose petals being dropped, as if into a grave. Various possible places suggest themselves: refugee camps, concentration camps, war zones and a cemetery. I argue that these spatialities are made possible by temporal thresholds that accompany them. Apart from the patina of the rusted material that suggest the passing of time, the moving flower petals in the screens repeat constantly to create not only liminal temporalities in terms of the artwork at large, but also an iterative sense of the ongoing culmination of these temporalities in death. Opsomming Die idee van drempels en hul potensiaal om die liminale te suggereer word tipies met ruimtelikhede geassosieer. Desnieteenstaande voer ek aan dat hierdie gedagte verbreed kan word na gelaagde tydmatige drempels en tydmatige liminaliteite. Ek bied hierdie argument vanuit die kader van postklassieke narratologie as teoretiese raamwerk en met verwysing na die Suid-Afrikaanse kunstenaar Jan van der Merwe se installasiekunswerk Eclipse (2002). In hierdie werk kan ʼn aantal tydmatige drumpels onderskei word wat telkens kwessies van konflik, bewening, uitsluiting, dophou en die suggestie van dood aan die hand doen. Dit word bewerkstelling deur die ervaring van ʼn niemandsland wanneer die kunswerk betree word, omdat die aanskouer-deelnemer noodgedwonge ʼn voetpaadjie moet volg wat deur doringdraad omhul is en waarop klere wat uit geroeste metaal gesuspendeer is. Hierdie reis kulmineer in ʼn muur waarop drie skerms gemonteer het wat roosblare toon, asof in ʼn graf. Daar word gesinspeel op verskeie moontlike plekke: vlugtelingkampe, konsentrasiekampe, oorloggebiede en ʼn begraafplaas. Ek voer aan dat hierdie ruimtelikhede moontlik gemaak word deur tydmatige drumpels wat hand aan hand met die ruimtes gesuggereer word. Benewens die patina van die geroeste materiaal wat verband hou met die verloop van tyd, stel die herhalende beweging van die blomblare in die skerms ook liminale tydsfere aan die orde binne die kunswerk as geheel, en dryf ook – op iteratiewe wyse – hierdie tydsfere op die spits om ʼn suggestie van die dood aan die hand te doen.
Title: Spatial and temporal thresholds in installation art: Jan van der Merwe’s Eclipse
Description:
The notion of thresholds and their potential to suggest liminality is usually associated with spatialities.
However, I contend this notion can be extended to layered temporal thresholds and temporal liminalities.
I present this argument, using postclassical narratological concepts as theoretical framework, with reference to the South African artist Jan van der Merwe’s installation artwork Eclipse (2002).
In this work, various spatial thresholds can be distinguished that relate to issues of conflict, mourning, exclusion, surveillance and the suggestion of death.
This is achieved by means of a no man’s land experienced when entering the artwork, where the viewer-participant finds him or herself compelled to follow a footpath surrounded by barbed wire on which clothes made of rusted metal are suspended.
This journey culminates in a wall that presents three screens showing rose petals being dropped, as if into a grave.
Various possible places suggest themselves: refugee camps, concentration camps, war zones and a cemetery.
I argue that these spatialities are made possible by temporal thresholds that accompany them.
Apart from the patina of the rusted material that suggest the passing of time, the moving flower petals in the screens repeat constantly to create not only liminal temporalities in terms of the artwork at large, but also an iterative sense of the ongoing culmination of these temporalities in death.
Opsomming Die idee van drempels en hul potensiaal om die liminale te suggereer word tipies met ruimtelikhede geassosieer.
Desnieteenstaande voer ek aan dat hierdie gedagte verbreed kan word na gelaagde tydmatige drempels en tydmatige liminaliteite.
Ek bied hierdie argument vanuit die kader van postklassieke narratologie as teoretiese raamwerk en met verwysing na die Suid-Afrikaanse kunstenaar Jan van der Merwe se installasiekunswerk Eclipse (2002).
In hierdie werk kan ʼn aantal tydmatige drumpels onderskei word wat telkens kwessies van konflik, bewening, uitsluiting, dophou en die suggestie van dood aan die hand doen.
Dit word bewerkstelling deur die ervaring van ʼn niemandsland wanneer die kunswerk betree word, omdat die aanskouer-deelnemer noodgedwonge ʼn voetpaadjie moet volg wat deur doringdraad omhul is en waarop klere wat uit geroeste metaal gesuspendeer is.
Hierdie reis kulmineer in ʼn muur waarop drie skerms gemonteer het wat roosblare toon, asof in ʼn graf.
Daar word gesinspeel op verskeie moontlike plekke: vlugtelingkampe, konsentrasiekampe, oorloggebiede en ʼn begraafplaas.
Ek voer aan dat hierdie ruimtelikhede moontlik gemaak word deur tydmatige drumpels wat hand aan hand met die ruimtes gesuggereer word.
Benewens die patina van die geroeste materiaal wat verband hou met die verloop van tyd, stel die herhalende beweging van die blomblare in die skerms ook liminale tydsfere aan die orde binne die kunswerk as geheel, en dryf ook – op iteratiewe wyse – hierdie tydsfere op die spits om ʼn suggestie van die dood aan die hand te doen.

Related Results

Development of absolute thresholds in chickens
Development of absolute thresholds in chickens
Absolute auditory thresholds were estimated in chickens at 0 and 4 days after hatching. Momentary suppressions of the chicks’ regular peeping, following the onset of a tone, were u...
Seemingly ‘impossible’ art forms: Strijdom van der Merwe’s land art in the context of the South African art market
Seemingly ‘impossible’ art forms: Strijdom van der Merwe’s land art in the context of the South African art market
This article explored the work of Strijdom van der Merwe, the concept of land art and the notion of the artist’s book in the context of the historical and contemporary art market. ...
Development of auditory thresholds in young chickens
Development of auditory thresholds in young chickens
Absolute auditory thresholds were estimated in chickens within 12 h of birth and at 4 days after hatching. A two-interval, forced-choice staircase procedure was modified to use mom...
Noordnederlandse majolica: kast opruimen
Noordnederlandse majolica: kast opruimen
AbstractThis article has been prompted by two recent works on the subject, the new and greatly expanded version published in 1981 of Nederlandse majolica by Dingeman Korf, a pionee...
STTG-net: a Spatio-temporal network for human motion prediction based on transformer and graph convolution network
STTG-net: a Spatio-temporal network for human motion prediction based on transformer and graph convolution network
AbstractIn recent years, human motion prediction has become an active research topic in computer vision. However, owing to the complexity and stochastic nature of human motion, it ...
Catalogus van schilderijen van Jan Claesz
Catalogus van schilderijen van Jan Claesz
AbstractIn Enkhuizen, the fifth major town in the region of Holland at the time, dozens of portraits were painted in the last years of the sixteenth and first decades of the sevent...
Voorlopige catalogus
Voorlopige catalogus
AbstractA painting of a pastoral couple making music was sold at an auction in 1975 under the name of Abraham Bloemaert. The unsigned work should however be attributed to Aelbert J...

Back to Top