Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

CRITICAL STUDY: REDE EN RELIGIE IN DE KLAS

View through CrossRef
Betreffende Michiel Leezenberg, Rede en religie. Een verkenning. Amsterdam 2007: Van Gennep. 205 pagina’s. ISBN 9789055157266. Examencahier filosofie VWO. Rede en religie lijken elkaar uitsluitende begrippen te zijn. Religieuze tradities verwijzen immers (meestal) naar een als transcendent beleefde werkelijkheid en transcendentie onttrekt zich, minstens voor een deel, aan ons bevattingsvermogen. Als voorwerp van religieuze overtuigingen gaat de transcendente werkelijkheid ons verstand te boven. Deze gedachte is op onnavolgbare wijze verwoord door Rudolf Otto in zijn bekende en populaire boek Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und Sein Verhältnis zum Rationalen. Volgens Otto is er in het idee van het goddelijke een ‘rationeel deel’ dat door ons verstand gevat kan worden en binnen het gebied van te definiëren begrippen valt. Onder dat gebied ligt echter ‘een donkere diepte’ dat zich aan onze begrippen onttrekt: het Ganz Andere waar religies over spreken is uiteindelijk onzegbaar. Het is het irrationele in engere zin, dat niet gedacht kan worden en ingaat tegen het verstand. Een voorbeeld daarvan noemt Otto de verschijning van God aan Job, die gekenmerkt wordt door een boven elk begrip uitstijgende wonderbaarlijkheid. Toch ontgaat ons het irrationele niet: het onttrekt zich namelijk niet aan ons gevoel. Dankzij het gevoel kan men volgens Otto de irrationele momenten van het goddelijke op ‘een eigensoortige wijze begrijpen’.
Title: CRITICAL STUDY: REDE EN RELIGIE IN DE KLAS
Description:
Betreffende Michiel Leezenberg, Rede en religie.
Een verkenning.
Amsterdam 2007: Van Gennep.
205 pagina’s.
ISBN 9789055157266.
Examencahier filosofie VWO.
Rede en religie lijken elkaar uitsluitende begrippen te zijn.
Religieuze tradities verwijzen immers (meestal) naar een als transcendent beleefde werkelijkheid en transcendentie onttrekt zich, minstens voor een deel, aan ons bevattingsvermogen.
Als voorwerp van religieuze overtuigingen gaat de transcendente werkelijkheid ons verstand te boven.
Deze gedachte is op onnavolgbare wijze verwoord door Rudolf Otto in zijn bekende en populaire boek Das Heilige.
Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und Sein Verhältnis zum Rationalen.
Volgens Otto is er in het idee van het goddelijke een ‘rationeel deel’ dat door ons verstand gevat kan worden en binnen het gebied van te definiëren begrippen valt.
Onder dat gebied ligt echter ‘een donkere diepte’ dat zich aan onze begrippen onttrekt: het Ganz Andere waar religies over spreken is uiteindelijk onzegbaar.
Het is het irrationele in engere zin, dat niet gedacht kan worden en ingaat tegen het verstand.
Een voorbeeld daarvan noemt Otto de verschijning van God aan Job, die gekenmerkt wordt door een boven elk begrip uitstijgende wonderbaarlijkheid.
Toch ontgaat ons het irrationele niet: het onttrekt zich namelijk niet aan ons gevoel.
Dankzij het gevoel kan men volgens Otto de irrationele momenten van het goddelijke op ‘een eigensoortige wijze begrijpen’.

Related Results

Dystopian Futures: Ugandan Science Fiction and Post-Apocalypse Contagions
Dystopian Futures: Ugandan Science Fiction and Post-Apocalypse Contagions
Uganda, like most countries on the African continent, has in the recent past grappled with existential pandemics such as AIDS, Marburg disease, cholera, Ebola, and currently the Co...
DIFFERENCES OF SCIENCE PROCESS SKILLS PRE-SERVICE TEACHER ON PHYSICS EDUCATION AND BIOLOGY EDUCATION
DIFFERENCES OF SCIENCE PROCESS SKILLS PRE-SERVICE TEACHER ON PHYSICS EDUCATION AND BIOLOGY EDUCATION
Purpose of the study: This study aims to determine the differences in the mastery of science process skills in experiment group students and control group students in basic physics...
Metodologia da Pesquisa Ambiental a partir da Fenomenologia de Maurice Merlau-Ponty
Metodologia da Pesquisa Ambiental a partir da Fenomenologia de Maurice Merlau-Ponty
<div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>O presente artigo pretende expor pontos centrais da concepção ...
Crisscrossing through critical fashion studies: Inclusive and interdisciplinary intersections
Crisscrossing through critical fashion studies: Inclusive and interdisciplinary intersections
In this introduction to the 12.2 issue of Critical Studies in Fashion & Beauty, the editors preview and consider several crisscrossing themes across the articles and reviews: a...
Doing critical feminist research: A Feminism & Psychology reader
Doing critical feminist research: A Feminism & Psychology reader
As we approach Feminism & Psychology’s 30th anniversary, we reflect on and explore what makes the journal distinctive – its emphasis on critical feminist psychology. In this ar...
The Ethnomental Components of F.M. Dostoevsky’s Works
The Ethnomental Components of F.M. Dostoevsky’s Works
Purpose of the study: The purpose of the study is to identify the originality and ideological functional status of the ethnomental component in the works of F. Dostoevsky. Methods...
Critical theory in use: Organizing the Frankfurt School
Critical theory in use: Organizing the Frankfurt School
The Frankfurt School was an interdisciplinary grouping of left-wing thinkers whose contributions to the social sciences and humanities made them one of the most influential groups ...
Toward Critical Intercultural Literacy Enhancement of University Students in China From the Perspective of English as a Lingua Franca
Toward Critical Intercultural Literacy Enhancement of University Students in China From the Perspective of English as a Lingua Franca
The concept of intercultural communication has become a focus in English language teaching (ELT) against the backdrop of globalization, as English is now used as a lingua franca (E...

Back to Top